جمعه ۴ فروردین ۱۴۰۲

پرطرفدارترین مطالب امروز

سیستم عدد نویسی رومی
زندگینامه ریاضیدانان: جان فوربز نش
قواعد بخش پذیری بر اعداد  1 تا 20
زندگینامه مشاهیر: ثمینه باغچه بان
زندگینامه ریاضیدانان: رویا بهشتی زواره
طنز ریاضی: اثبات 5=2+2
طنز ریاضی: اثبات 2=1
مریم میرزاخانی معادله مرگ را نوشت
پالیندروم چیست؟