ثبت نام

  قوانین نام کاربری
این نام کاربری قبلا ثبت شده است
1- نام کاربری باید بین 5 تا 30 کاراکتر باشد، نقطه محاسبه نمی شود.
2- نام کاربری می تواند شامل حروف انگلیسی ، اعداد انگلیسی و نقطه باشد.
3- نام کاربری باید با حروف انگلیسی شروع شود.
4- نام کاربری باید با حروف و یا اعداد انگلیسی به پایان برسد.
5- فقط یک نقطه می تواند در نام کاربری باشد.
مثال: erfan.kazemi
 رمز عبور باید حداقل 6 کاراکتر باشد.
 رمز عبور و تکرار رمز عبور باید برابر باشد.

آی هوش: گنجینه دانستنی ها و معماهای هوش و ریاضی