سه شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۳
QED

کیو ئی‌ دی؛
به معنای «که باید نشان داده می‌شد» یا «اثبات شد آنچه باید (می‌شد)» و آنرا در انتهای اثبات یک مسئله می‌نویسند.

پرطرفدارترین معماهای امروز

معمای روز عدد پی: مقایسه مساحت‌ها

معمای ریاضی: حاصل تقسیم های متوالی

معمای المپیادی: مربع یا مستطیل نمی‌خواهیم!

معمای المپیادی: صفر و یک‌ها در دایره تقسیم شده

معمای ریاضی: مساحت مثلث مجهول را بیابید

معمای المپیادی: راستگو یا دروغگو

معمای المپیادی: کشف رقم دنباله!

معمای المپیادی: تعداد این اعداد پنج رقمی را مشخص کنید.

معمای المپیادی: کارت بازی با اعداد مشترک

معمای ریاضی: تعداد بازی های جام جهانی!

معمای ریاضی: حدس می‌زنید اول باشد؟

معمای المپیادی: اعداد متوازن

معمای ریاضی: ۱۰-ضلعی و درصد مساحت رنگی

معمای المپیادی: وزن بیشینه وزنه ها

معمای المپیادی: کشاورز نمونه

معمای ریاضی: زاویه مجهول

معمای ریاضی: همه ارقام در سه تساوی!

معمای ریاضی: محاسبه حاصل کسر

معمای المپیادی: شبکه راه‌های منطقه

معمای ریاضی: احتمال در پرتاب تاس ۲۰ وجهی

سؤال ریاضی: بزرگترین رقم یکان

معمای المپیادی: برادرها و تقسیم پول

معمای ریاضی: مجموع سه زاویه

معمای المپیادی: جدول های متمایز

معمای المپیادی: دوستی پسرها و پدرها!

معمای ریاضی: مساحت قسمت رنگی را بیابید.

معمای ریاضی: برقراری تساوی!

معمای المپیادی: بازی با سنگ‌ریزه‌ها

سوال ریاضی: منفی به توان منفی!

معمای ریاضی: تساوی اعداد توان دار

سؤال ریاضی: پرتاب چند باره یک تاس

معمای المپیادی: عدد بزرگتر را بیابید.

تست هوش نوروزی: گلهای متنوع گلزار

تست هوش شب یلدا: تنوع هندوانه ها

تست هوش سال خرگوش

تست هوش نوروزی: دوقلوها را پیدا کن

تست هوش شمارش: گوش کم‌رنگ‌ها و گوش پررنگ‌ها!

تست هوش: کد شب یلدا

تست هوش: اشتباهات تصویر را بیابید

تست دقت و سرعت عمل: حیوان یکی یک‌دونه!

تست هوش: زنبور و مورچه

تست هوش عددی: شماره هم‌تیمی بعدی چند است؟

تست هوش تصویری: محتویات ظروف

تست هوش شب یلدا: انارهای یکسان

تست هوش تصویری: میوه ها و سبزیجات

تست هوش تصویری: سیب زمینی را بیابید!

تست هوش: معمای چوب کبریتی شماره ۷

تست هوش: جمع و تفریق حیوانات!

تست هوش: پیتزا و قاچ‌های عددی

تست هوش: ماتریسی به خط میخی!

تست هوش: جایگزینی با چهار عمل اصلی

تست هوش شب یلدا: چند تا انار؟

تست هوش: شیر آب و ظرف‌های متصل به هم (۲)

تست هوش: زاویه دید و نمای شکل

تست هوش: عددسازی منطقی!

تست هوش: مثلث و اعداد درون و پیرامون

تست هوش: ملکول متفاوت

تست هوش: آجرهای مفقود شده

تست هوش: جستجوی حروف متشابه

تست هوش: همپوشانی‌های مثلث-مستطیلی!

تست هوش: یکشنبه‌ی مجهول

تست هوش: ارزش قطعه مجهول

تست هوش تصویری: انجمن پانداها

تست هوش: چیدمان نقاط سیاه و سفید