چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸

پرطرفدارترین مطالب امروز

طنز ریاضی: اثبات 2=1
اتحادهای ریاضی
قواعد بخش پذیری بر اعداد  1 تا 20
سیستم عدد نویسی رومی
بررسی تعلیم و تربیت از دیدگاه جان دیوئی
همه چیز درباره هوش مصنوعی به زبان ساده
طنز ریاضی: اثبات 5=2+2
آزمون هوش کودک وکسلر چیست؟
آموزش ریاضی: تدریس مفهوم کسر