سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳
نظریه محاسباتی ذهن 
در فلسفه، نظریه محاسباتی ذهن دیدگاهی است که ذهن انسان به عنوان یک سیستم پردازش اطلاعات تصور می‌شود و تفکر، یک شکل از محاسبه تلقی می‌شود. این نظریه در شکل مدرن خود، در سال ۱۹۶۱ توسط هیلاری پاتنم ارائه شد و در دههٔ ۶۰ و ۷۰ توسط جری فودور گسترش یافت. این دیدگاه در روانشناسی دیدگاه رایجی است و نظریه پردازان روانشناسی تکاملی، آن را به عنوان یک اصل می‌پذیرند.