سه شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۳
Absolute Value

قدر مطلق؛
در ریاضیات، قدر مطلقِ عددی حقیقی، مقدار عددی آن بدون در نظر گرفتن علامتش است. به بیان دیگر، قدرمطلقِ یک عدد برابر است با فاصله آن عدد تا صفر.

پرطرفدارترین معماهای امروز

معمای روز عدد پی: مقایسه مساحت‌ها

معمای ریاضی: حاصل تقسیم های متوالی

معمای المپیادی: مربع یا مستطیل نمی‌خواهیم!

معمای المپیادی: صفر و یک‌ها در دایره تقسیم شده

معمای ریاضی: مساحت مثلث مجهول را بیابید

معمای المپیادی: راستگو یا دروغگو

معمای المپیادی: کشف رقم دنباله!

معمای المپیادی: تعداد این اعداد پنج رقمی را مشخص کنید.

معمای المپیادی: کارت بازی با اعداد مشترک

معمای ریاضی: تعداد بازی های جام جهانی!

معمای ریاضی: حدس می‌زنید اول باشد؟

معمای المپیادی: اعداد متوازن

معمای ریاضی: ۱۰-ضلعی و درصد مساحت رنگی

معمای المپیادی: وزن بیشینه وزنه ها

معمای المپیادی: کشاورز نمونه

معمای ریاضی: زاویه مجهول

معمای ریاضی: همه ارقام در سه تساوی!

معمای ریاضی: محاسبه حاصل کسر

معمای المپیادی: شبکه راه‌های منطقه

معمای ریاضی: احتمال در پرتاب تاس ۲۰ وجهی

سؤال ریاضی: بزرگترین رقم یکان

معمای المپیادی: برادرها و تقسیم پول

معمای ریاضی: مجموع سه زاویه

معمای المپیادی: جدول های متمایز

معمای المپیادی: دوستی پسرها و پدرها!

معمای ریاضی: مساحت قسمت رنگی را بیابید.

معمای ریاضی: برقراری تساوی!

معمای المپیادی: بازی با سنگ‌ریزه‌ها

سوال ریاضی: منفی به توان منفی!

معمای ریاضی: تساوی اعداد توان دار

سؤال ریاضی: پرتاب چند باره یک تاس

معمای المپیادی: عدد بزرگتر را بیابید.

تست هوش نوروزی: گلهای متنوع گلزار

تست هوش شب یلدا: تنوع هندوانه ها

تست هوش سال خرگوش

تست هوش نوروزی: دوقلوها را پیدا کن

تست هوش شمارش: گوش کم‌رنگ‌ها و گوش پررنگ‌ها!

تست هوش: کد شب یلدا

تست هوش: اشتباهات تصویر را بیابید

تست دقت و سرعت عمل: حیوان یکی یک‌دونه!

تست هوش: زنبور و مورچه

تست هوش عددی: شماره هم‌تیمی بعدی چند است؟

تست هوش تصویری: محتویات ظروف

تست هوش شب یلدا: انارهای یکسان

تست هوش تصویری: میوه ها و سبزیجات

تست هوش تصویری: سیب زمینی را بیابید!

تست هوش: معمای چوب کبریتی شماره ۷

تست هوش: جمع و تفریق حیوانات!

تست هوش: پیتزا و قاچ‌های عددی

تست هوش: ماتریسی به خط میخی!

تست هوش: جایگزینی با چهار عمل اصلی

تست هوش شب یلدا: چند تا انار؟

تست هوش: شیر آب و ظرف‌های متصل به هم (۲)

تست هوش: زاویه دید و نمای شکل

تست هوش: عددسازی منطقی!

تست هوش: مثلث و اعداد درون و پیرامون

تست هوش: ملکول متفاوت

تست هوش: آجرهای مفقود شده

تست هوش: جستجوی حروف متشابه

تست هوش: همپوشانی‌های مثلث-مستطیلی!

تست هوش: یکشنبه‌ی مجهول

تست هوش: ارزش قطعه مجهول

تست هوش تصویری: انجمن پانداها

تست هوش: چیدمان نقاط سیاه و سفید