چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳
توابع مثلثاتی
 
مثلثات یکی از شاخه‌های ریاضیات است که با سه‌گوش‌ها و زاویه‌ها و تابع‌های مثلثاتی مثل سینوس و کسینوس سر و کار دارد. مثلثات در بسیاری از شاخه‌های ریاضیات محض و همچنین ریاضیات کاربردی کاربرد دارد. به همین ترتیب مثلثات در علوم طبیعی نیز دارای کاربرد است.
 
در ارتباط با توابع مثلثاتی می توان به موارد زیر اشاره نمود:
سینوس، کسینوس، تانژانت، کتانژانت، سکانت، کسکانت
 
گفته می شود هیپارکوس، ستاره شناس، جغرافی‌دان و ریاضی‌دان یونانی دوره هلنی، مثلثات را ابداع نموده است.