سه شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۳

پرطرفدارترین مطالب امروز

قواعد بخش پذیری بر اعداد  1 تا 20
بررسی تعلیم و تربیت از دیدگاه جان دیوئی
طنز ریاضی: اثبات 5=2+2
زندگینامه بزرگان ریاضی: سرینیواسا رامانوجان
زندگینامه ریاضیدانان: رویا بهشتی زواره
بهنجاری و نابهنجاری از منظر روان شناسی
هوش سیّال در مقابل هوش متبلور
زندگینامه بزرگان ریاضی: غلامحسین مصاحب، پدر ریاضیات جدید در ایران
اویلر و مسئله پل های کونیگسبرگ