شنبه ۱ مهر ۱۴۰۲

پرطرفدارترین مطالب امروز

زندگینامه ریاضیدانان: جان فوربز نش
سیستم عدد نویسی رومی
قواعد بخش پذیری بر اعداد  1 تا 20
زندگینامه بزرگان ریاضی: ابوریحان بیرونی
جان مک‌کارتی - هوش ماشینی و هوش انسانی‌
منظور از مدارس هوشمند چیست؟
زندگینامه بزرگان ریاضی: گادفری هرلد هاردی
زندگینامه بزرگان ریاضی: اواريست گالوا
زندگینامه بزرگان ریاضی: گوتفرید لایب نیتس