پنجشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۱

پرطرفدارترین مطالب امروز

قواعد بخش پذیری بر اعداد  1 تا 20
سیستم عدد نویسی رومی
طنز ریاضی: اثبات 2=1
زندگینامه ریاضیدانان: رویا بهشتی زواره
اتحادهای ریاضی
زندگینامه ریاضیدانان: جان فوربز نش
خوابیدن کنار مامان و بابا
زندگینامه بزرگان روان شناسی: هرمان ابینگهاوس
تست هوش (آی کیو) چیست؟