سه شنبه ۴ مهر ۱۴۰۲

پرطرفدارترین مطالب امروز

قواعد بخش پذیری بر اعداد  1 تا 20
تعاریف و مفاهیم: نوار موبیوس
زندگینامه ریاضیدانان: جان ون
طنز ریاضی: اثبات 5=2+2
زندگینامه بزرگان ریاضی: سرینیواسا رامانوجان
اتحادهای ریاضی
همه چیز درباره هوش مصنوعی به زبان ساده
سیستم عدد نویسی رومی
زندگینامه ریاضیدانان: رویا بهشتی زواره