سه شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۱

پرطرفدارترین مطالب امروز

قواعد بخش پذیری بر اعداد  1 تا 20
اندیشه بزرگان در مورد ریاضیات
خوابیدن کنار مامان و بابا
چند وجهی های افلاطونی
پژوهش: روش تدریس ریاضی در ژاپن
تعاریف و مفاهیم: فرمول هرون
بررسی تعلیم و تربیت از دیدگاه جان دیوئی
زندگینامه ریاضیدانان: محمد خوارزمی
تاریخچه آزمون هوش