چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

پرطرفدارترین مطالب امروز

قواعد بخش پذیری بر اعداد  1 تا 20
سیستم عدد نویسی رومی
طنز ریاضی: اثبات 5=2+2
اتحادهای ریاضی
مجموعه تهی چیست؟
كلاههای شش گانه تفكر
آزمون های وکسلر
آزمون هوش کودک وکسلر چیست؟
زندگینامه ریاضیدانان: جان فوربز نش