چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱

پرطرفدارترین مطالب امروز

قواعد بخش پذیری بر اعداد  1 تا 20
سیستم عدد نویسی رومی
اتحادهای ریاضی
طنز ریاضی: اثبات 5=2+2
زندگینامه بزرگان ریاضی: کارل فریدریش گاوس، سلطان ریاضیات
اختلالات ریاضی و راه های درمان آن
طنز ریاضی: اثبات 2=1
توسعۀ ماشین‌های محاسبه
تعریف هوش از دیدگاه بزرگان روان شناسی