پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پرطرفدارترین مطالب امروز

قواعد بخش پذیری بر اعداد  1 تا 20
سیستم عدد نویسی رومی
همه چیز درباره هوش مصنوعی به زبان ساده
طنز ریاضی: اثبات 5=2+2
تعریف هوش از دیدگاه بزرگان روان شناسی
هندسه های نااقلیدسی
آموزش ریاضی: تدریس مفهوم کسر
زندگینامه ریاضیدانان ایرانی: حکیم عمر خیام
زندگینامه ریاضیدانان: رویا بهشتی زواره