پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پرطرفدارترین مطالب امروز

قواعد بخش پذیری بر اعداد  1 تا 20
همه چیز درباره هوش مصنوعی به زبان ساده
هندسه های نااقلیدسی
سیستم عدد نویسی رومی
تعریف هوش از دیدگاه بزرگان روان شناسی
زندگینامه ریاضیدانان ایرانی: حکیم عمر خیام
طنز ریاضی: اثبات 5=2+2
آموزش ریاضی: تدریس مفهوم کسر
زندگینامه ریاضیدانان: جان فوربز نش