پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

پرطرفدارترین مطالب امروز

قواعد بخش پذیری بر اعداد  1 تا 20
گزاره چیست؟
اعداد در سوگ!
تعریف هوش از نگاه آلفرد بینه
زندگینامه ریاضیدانان: جان فوربز نش
بازیهای آسان برای تقویت هوش نوزادان ۱۲ تا ۱۵ ماهه
طنز ریاضی: اثبات 5=2+2
پالیندروم چیست؟
تعاریف و مفاهیم: قانون اعداد بزرگ