دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲

پرطرفدارترین مطالب امروز

زندگینامه بزرگان ریاضی: سرینیواسا رامانوجان
قواعد بخش پذیری بر اعداد  1 تا 20
زندگینامه ریاضیدانان: جان فوربز نش
«همه به دنبال مریم می‌گشتند اما او رفته بود»
سیستم عدد نویسی رومی
هوش سیّال در مقابل هوش متبلور
طنز ریاضی: اثبات 5=2+2
تعریف هوش از دیدگاه بزرگان روان شناسی
هندسه های نااقلیدسی