پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

پرطرفدارترین مطالب امروز

قواعد بخش پذیری بر اعداد  1 تا 20
طنز ریاضی: اثبات 5=2+2
پالیندروم چیست؟
بررسی تعلیم و تربیت از دیدگاه جان دیوئی
تعریف هوش از نگاه آلفرد بینه
زندگینامه ریاضیدانان ایرانی: حکیم عمر خیام
طنز ریاضی: اثبات 2=1
یادگیری مغز محور چیست؟
سیستم عدد نویسی رومی