دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲

پرطرفدارترین مطالب امروز

قواعد بخش پذیری بر اعداد  1 تا 20
زندگینامه بزرگان ریاضی: سرینیواسا رامانوجان
همه چیز درباره هوش مصنوعی به زبان ساده
طنز ریاضی: اثبات 5=2+2
زندگینامه بزرگان ریاضی: کارل فریدریش گاوس، سلطان ریاضیات
علیت (گذری بر فلسفه ی مکانیک کوانتومی )
زندگینامه ریاضیدانان: جان فوربز نش
سیستم عدد نویسی رومی
رشد هیجانی در دوران کودکی