پنجشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۱

پرطرفدارترین مطالب امروز

قواعد بخش پذیری بر اعداد  1 تا 20
سیستم عدد نویسی رومی
طنز ریاضی: اثبات 2=1
زندگینامه ریاضیدانان: رویا بهشتی زواره
زندگینامه ریاضیدانان: جان فوربز نش
اتحادهای ریاضی
خوابیدن کنار مامان و بابا
خلاقانه: دایره و ستاره
زندگینامه بزرگان روان شناسی: هرمان ابینگهاوس