چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

پرطرفدارترین مطالب امروز

قواعد بخش پذیری بر اعداد  1 تا 20
طنز ریاضی: اثبات 5=2+2
بررسی تعلیم و تربیت از دیدگاه جان دیوئی
تعریف هوش از نگاه آلفرد بینه
طنز ریاضی: لطیفه های ریاضی!
سیستم عدد نویسی رومی
طنز ریاضی: اثبات 2=1
اتحادهای ریاضی
ظرفیت حافظه کوتاه مدت چقدر است؟