جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲

پرطرفدارترین مطالب امروز

هوش سیّال در مقابل هوش متبلور
قواعد بخش پذیری بر اعداد  1 تا 20
طنز ریاضی: اثبات 5=2+2
طنز ریاضی: لطیفه های ریاضی!
بررسی تعلیم و تربیت از دیدگاه جان دیوئی
زندگینامه ریاضیدانان ایرانی: حکیم عمر خیام
اتحادهای ریاضی
زندگینامه ریاضیدانان: رویا بهشتی زواره
طنز ریاضی: اثبات 2=1