يکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

پرطرفدارترین مطالب امروز

طنز ریاضی: اثبات 5=2+2
قواعد بخش پذیری بر اعداد  1 تا 20
زندگینامه ریاضیدانان ایرانی: حکیم عمر خیام
اتحادهای ریاضی
طنز ریاضی: لطیفه های ریاضی!
زندگینامه ریاضیدانان: رویا بهشتی زواره
پس‌ خبا؛ فن بهسازی حافظه
زندگینامه ریاضیدانان: جان فوربز نش
بررسی تعلیم و تربیت از دیدگاه جان دیوئی