جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰

پرطرفدارترین مطالب امروز

قواعد بخش پذیری بر اعداد  1 تا 20
اتحادهای ریاضی
سیستم عدد نویسی رومی
مجموعه تهی چیست؟
اختلالات ریاضی و راه های درمان آن
گزاره چیست؟
الگوریتم: غربال اراتوستن
طنز ریاضی: اثبات 5=2+2
طنز ریاضی: اثبات معادله سینوسی