چهارشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۰

پرطرفدارترین مطالب امروز

قواعد بخش پذیری بر اعداد  1 تا 20
سیستم عدد نویسی رومی
اختلالات ریاضی و راه های درمان آن
مجموعه تهی چیست؟
هوش سیّال در مقابل هوش متبلور
اتحادهای ریاضی
آزمون هوش کودک وکسلر چیست؟
آزمون های وکسلر
مریم میرزاخانی معادله مرگ را نوشت