سه شنبه ۸ فروردین ۱۴۰۲
مریم میرزاخانی

مریم میرزاخانی

پرطرفدارترین مطالب امروز

قواعد بخش پذیری بر اعداد  1 تا 20
زندگینامه ریاضیدانان: جان فوربز نش
سیستم عدد نویسی رومی
زندگینامه بزرگان ریاضی: گوتفرید لایب نیتس
پالیندروم چیست؟
اعداد بزرگ
روایت همسفر
دیس لکسی چیست؟
اتحادهای ریاضی