پنجشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۲
حذف گاوسی

حذف گاوسی

پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴7394
هندسه و کیهان شناسی کهن

هندسه و کیهان شناسی کهن

چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳5540
پيدايش منطق

پيدايش منطق

دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۳3548

پرطرفدارترین مطالب امروز

قواعد بخش پذیری بر اعداد  1 تا 20
سیستم عدد نویسی رومی
زندگینامه ریاضیدانان: رویا بهشتی زواره
طنز ریاضی: اثبات 5=2+2
بررسی تعلیم و تربیت از دیدگاه جان دیوئی
زندگینامه ریاضیدانان ایرانی: حکیم عمر خیام
زندگینامه ریاضیدانان: جان فوربز نش
طنز ریاضی: لطیفه های ریاضی!
هوش سیّال در مقابل هوش متبلور