پنجشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۲
استادِ ریاضی

استادِ ریاضی

چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶4233
منطق چیست؟

منطق چیست؟

شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶3431
گزاره چیست؟

گزاره چیست؟

چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵43749

پرطرفدارترین مطالب امروز

قواعد بخش پذیری بر اعداد  1 تا 20
سیستم عدد نویسی رومی
زندگینامه ریاضیدانان: رویا بهشتی زواره
طنز ریاضی: اثبات 5=2+2
بررسی تعلیم و تربیت از دیدگاه جان دیوئی
زندگینامه ریاضیدانان ایرانی: حکیم عمر خیام
زندگینامه ریاضیدانان: جان فوربز نش
طنز ریاضی: لطیفه های ریاضی!
هوش سیّال در مقابل هوش متبلور