سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱
مشق با اشک!!!

مشق با اشک!!!

دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۳3837

پرطرفدارترین مطالب امروز

قواعد بخش پذیری بر اعداد  1 تا 20
سیستم عدد نویسی رومی
طنز ریاضی: اثبات 5=2+2
اتحادهای ریاضی
کاربرد نمودارها در آموزش
طنز ریاضی: لطیفه های ریاضی!
مجموعه تهی چیست؟
تعاریف و مفاهیم ریاضی: قاعده هوپیتال
هوش: وراثت یا محیط کدام مؤثرتر است؟