پنجشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۲
فناوری های هوشمند

فناوری های هوشمند

سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳3334
هوشمند برانید

هوشمند برانید

يکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۳3304
ابرهای هوشمند

ابرهای هوشمند

پنجشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۳3159

پرطرفدارترین مطالب امروز

قواعد بخش پذیری بر اعداد  1 تا 20
سیستم عدد نویسی رومی
زندگینامه ریاضیدانان: رویا بهشتی زواره
طنز ریاضی: اثبات 5=2+2
بررسی تعلیم و تربیت از دیدگاه جان دیوئی
زندگینامه ریاضیدانان ایرانی: حکیم عمر خیام
زندگینامه ریاضیدانان: جان فوربز نش
طنز ریاضی: لطیفه های ریاضی!
هوش سیّال در مقابل هوش متبلور